สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
3 โรงเรียนขามแก่นนคร  
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา  
5 โรงเรียนนครขอนแก่น  
6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
7 โรงเรียนบ้านไผ่  
8 โรงเรียนมัญจาศึกษา  
9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]