ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 19  
22 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 19  
23 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 23  
27 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 23  
28 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 23  
29 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 23  
30 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 30  
33 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 33  
37 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 33  
38 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 33  
39 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 33  
40 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 40  
44 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 40  
45 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 40  
46 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 40  
47 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 40  
48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 40  
49 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 40  
50 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 50  
52 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 50  
53 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 50  
54 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 50  
55 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 50  
56 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 50  
57 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 50  
58 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 50  
59 โรงเรียนโคกศรีเมือง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน