ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.60 ทอง 4  
7 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.60 ทอง 4  
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 8  
12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 8  
13 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 8  
14 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 8  
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.40 ทอง 20  
24 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.60 ทอง 24  
27 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 24  
28 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 29  
33 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 29  
34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 29  
35 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 29  
36 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 36  
39 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 36  
40 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 36  
41 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 36  
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 36  
43 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 36  
44 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 36  
45 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 36  
46 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 36  
47 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 36  
48 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 36  
49 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 36  
50 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.20 ทอง 52  
54 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 54  
57 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 54  
58 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน