ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 48 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 40 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 40 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 40 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 38 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 31 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 30 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 30 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 24 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 23 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 23 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 21 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 20 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 20 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 19 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 18 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 15 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 15 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 14 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 14 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 10 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 10 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 10 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 8 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 5 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน