ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 8  
11 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 8  
12 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง 8  
13 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 8  
14 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 8  
15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 8  
16 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 16  
17 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง 16  
19 โรงเรียนพังงูพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง 16  
20 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง 16  
21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 16  
22 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง 16  
23 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง 16  
24 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 16  
25 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 16  
26 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 16  
27 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง 16  
28 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 16  
29 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 29  
32 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 29  
33 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 29  
34 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 29  
35 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 29  
36 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 29  
37 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 29  
38 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 38  
39 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 39  
40 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 39  
41 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 41  
42 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 41  
43 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 43  
44 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 43  
45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 43  
46 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 43  
47 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 43  
48 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 43  
49 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 43  
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 43  
51 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 43  
52 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 53  
54 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 53  
55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 55  
56 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน