ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 12  
17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 17  
21 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 17  
22 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 17  
23 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 17  
24 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 17  
25 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 17  
26 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 17  
27 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 17  
28 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 17  
29 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 17  
30 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 17  
31 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 17  
32 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 17  
33 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 17  
34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 17  
35 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 17  
36 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 17  
37 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 17  
38 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 17  
39 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 17  
40 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 17  
41 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 17  
42 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 42  
44 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 42  
45 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 42  
46 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 42  
47 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 42  
48 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77 เงิน 42  
49 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 42  
50 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 42  
51 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 42  
52 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 42  
53 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 42  
54 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 42  
55 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 42  
56 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน