ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.44 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.28 ทอง 7  
8 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.98 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.74 ทอง 12  
13 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.54 ทอง 13  
14 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.38 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.34 ทอง 15  
16 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.28 ทอง 16  
17 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.06 ทอง 17  
18 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.82 ทอง 18  
19 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.04 ทอง 22  
23 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.82 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.48 ทอง 24  
25 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.14 ทอง 25  
26 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.92 ทอง 26  
27 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.78 ทอง 27  
28 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.10 ทอง 28  
29 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.66 ทอง 29  
30 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.18 ทอง 30  
31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.90 ทอง 34  
35 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.76 ทอง 35  
36 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.28 ทอง 36  
37 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.88 ทอง 37  
38 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.48 ทอง 40  
41 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.48 ทอง 40  
42 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.48 ทอง 40  
43 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน