ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.75 ทอง 7  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.75 ทอง 7  
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 13  
17 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 13  
18 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.75 ทอง 18  
20 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.75 ทอง 18  
21 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.75 ทอง 18  
22 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.25 ทอง 22  
24 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 24  
25 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.50 ทอง 25  
28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.50 ทอง 25  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.50 ทอง 25  
30 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.50 ทอง 25  
31 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.50 ทอง 25  
32 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.25 ทอง 32  
34 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.75 ทอง 34  
35 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.75 ทอง 34  
36 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.75 ทอง 34  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.75 ทอง 34  
38 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.75 ทอง 34  
39 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.25 ทอง 40  
41 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.25 ทอง 40  
42 โรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.75 ทอง 42  
43 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.75 ทอง 42  
44 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.75 ทอง 42  
45 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.50 ทอง 45  
47 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 47  
48 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.75 ทอง 48  
49 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.75 ทอง 48  
50 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.25 ทอง 50  
51 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.25 ทอง 50  
52 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 52  
53 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.75 ทอง 53  
54 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 54  
55 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 54  
56 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.50 ทอง 54  
57 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.50 ทอง 57  
58 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.25 ทอง 58  
59 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.25 ทอง 59  
60 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
61 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน