ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.80 ทอง 7  
10 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.30 ทอง 16  
18 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.30 ทอง 16  
19 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.30 ทอง 16  
20 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.80 ทอง 20  
23 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 20  
24 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.80 ทอง 20  
25 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.80 ทอง 20  
26 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.50 ทอง 26  
28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.50 ทอง 26  
29 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.30 ทอง 29  
30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.30 ทอง 29  
31 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.30 ทอง 29  
32 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.30 ทอง 36  
38 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.30 ทอง 36  
39 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.50 ทอง 42  
44 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.50 ทอง 42  
45 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.30 ทอง 45  
46 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.30 ทอง 45  
47 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 47  
48 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 47  
49 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านละโว้ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.50 เงิน 51  
52 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.30 เงิน 52  
53 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.30 เงิน 55  
56 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
57 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน