ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.75 ทอง 14  
16 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.75 ทอง 14  
17 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.75 ทอง 14  
18 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.50 ทอง 18  
20 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.50 ทอง 18  
21 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.50 ทอง 18  
22 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.50 ทอง 18  
23 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.25 ทอง 23  
25 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.75 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.25 ทอง 30  
32 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.75 ทอง 33  
34 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.75 ทอง 33  
35 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.75 ทอง 33  
36 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.50 ทอง 36  
37 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.50 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.25 ทอง 38  
39 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.25 ทอง 38  
40 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 40  
42 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 40  
43 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 40  
44 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.75 ทอง 44  
45 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.75 ทอง 44  
46 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.75 ทอง 44  
47 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.75 ทอง 44  
48 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.50 ทอง 48  
50 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.50 ทอง 48  
51 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.25 ทอง 51  
52 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.25 ทอง 51  
53 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.75 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.25 เงิน 55  
56 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.25 เงิน 55  
57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 57  
58 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 57  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน