ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.05 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.13 ทอง 14  
15 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.13 ทอง 14  
16 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.25 ทอง 25  
27 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.25 ทอง 25  
28 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.75 ทอง 30  
32 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.75 ทอง 30  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.75 ทอง 30  
34 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 35  
37 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 35  
38 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.85 ทอง 38  
39 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.75 ทอง 39  
40 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.75 ทอง 39  
41 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.75 ทอง 39  
42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.75 ทอง 39  
43 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.75 ทอง 39  
44 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.50 ทอง 44  
45 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.50 ทอง 44  
46 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.50 ทอง 44  
47 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.13 ทอง 47  
48 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 48  
50 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 48  
51 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.88 ทอง 51  
52 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.75 ทอง 52  
53 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.75 ทอง 52  
54 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 54  
55 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 54  
56 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.75 ทอง 56  
57 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.75 ทอง 56  
58 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.75 ทอง 56  
59 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.50 ทอง 59  
60 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.75 เงิน 60  
61 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน