ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.13 ทอง 5  
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.75 ทอง 12  
14 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.25 ทอง 18  
20 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.75 ทอง 26  
29 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.75 ทอง 26  
30 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.75 ทอง 26  
31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.75 ทอง 26  
32 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.25 ทอง 32  
34 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.75 ทอง 35  
36 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.75 ทอง 35  
37 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.75 ทอง 35  
38 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.75 ทอง 35  
39 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.25 ทอง 39  
40 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 40  
42 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 40  
43 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 40  
44 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.75 ทอง 44  
45 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.25 ทอง 46  
47 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.25 ทอง 46  
48 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.25 ทอง 46  
49 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.25 ทอง 46  
50 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 50  
51 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.75 ทอง 51  
52 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.25 ทอง 52  
53 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 53  
55 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.50 ทอง 55  
56 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.50 ทอง 55  
57 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.25 ทอง 57  
58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.25 ทอง 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.25 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  
61 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน