ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนกวางโจนศึกษา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.20 เงิน 40  
42 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 42  
43 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.60 เงิน 43  
45 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.20 เงิน 46  
48 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 53  
54 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน