ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.60 ทอง 8  
11 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.80 ทอง 31  
35 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.80 เงิน 47  
49 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.80 เงิน 47  
50 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.20 เงิน 52  
54 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.20 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.40 เงิน 59  
61 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.20 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน