ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 15  
23 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 15  
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 15  
25 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 15  
26 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 26  
36 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 26  
37 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 26  
38 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 38  
44 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 38  
45 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 38  
46 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน