ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71 เงิน 20  
22 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 25  
33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 25  
34 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 25  
35 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 25  
36 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
52 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน