ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.25 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.75 ทอง 28  
29 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.75 ทอง 32  
33 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.75 เงิน 36  
37 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.25 เงิน 38  
39 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.75 เงิน 40  
41 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.75 เงิน 42  
43 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน