ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 187
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน