ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน