ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 45 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 45 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 45 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45 เข้าร่วม 13  
18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 45 เข้าร่วม 13  
19 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 45 เข้าร่วม 13  
20 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 45 เข้าร่วม 13  
21 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
22 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
23 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน