ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.50 ทอง 8  
11 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.25 ทอง 11  
13 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.25 ทอง 11  
14 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.25 ทอง 11  
15 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.25 เงิน 15  
17 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.25 เงิน 15  
18 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.75 เงิน 18  
20 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
21 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
22 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน