ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 31  
37 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 45  
50 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน