ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน