ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.40 เงิน 19  
21 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.80 เงิน 21  
23 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
33 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
34 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
35 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
36 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
37 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
38 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน