ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
40 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
41 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
42 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
43 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
44 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
45 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน