ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 23  
25 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
34 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน