ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 71.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60.50 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 59 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 58 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57 เข้าร่วม 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน