ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.38 ทอง 5  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.75 ทอง 8  
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.75 ทอง 8  
12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.13 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.13 ทอง 16  
17 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.25 ทอง 17  
19 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.25 ทอง 22  
24 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.25 ทอง 22  
25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 25  
27 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 25  
28 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.75 ทอง 28  
29 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.25 ทอง 29  
30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.25 ทอง 29  
31 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.25 ทอง 29  
32 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.25 ทอง 29  
33 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.75 ทอง 33  
34 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.63 ทอง 34  
35 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.25 ทอง 36  
37 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.25 ทอง 36  
38 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.25 ทอง 36  
39 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 39  
41 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 39  
42 โรงเรียนพนมรุ้ง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.75 ทอง 42  
43 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.75 ทอง 42  
44 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.75 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.50 ทอง 45  
47 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.50 ทอง 45  
48 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.25 ทอง 48  
49 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.25 ทอง 48  
50 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 50  
51 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.25 ทอง 51  
52 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.50 ทอง 52  
54 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.75 ทอง 54  
55 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.50 ทอง 55  
56 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.50 ทอง 55  
57 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.75 เงิน 57  
58 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.50 เงิน 58  
59 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
60 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
61 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน