ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 7  
12 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 12  
17 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 12  
18 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 12  
19 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 12  
20 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 12  
21 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 12  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 22  
25 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 22  
26 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 22  
27 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 22  
28 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 28  
31 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 28  
32 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 28  
33 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 28  
34 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 28  
35 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 28  
36 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 36  
39 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 36  
40 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 36  
41 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 36  
42 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 42  
44 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 42  
45 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 42  
46 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 42  
47 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 42  
48 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 42  
49 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 42  
50 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 42  
51 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 42  
52 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 52  
54 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 52  
55 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 52  
56 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 52  
57 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 57  
58 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 57  
59 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 60  
61 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน