ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.70 ทอง 14  
16 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.90 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.10 ทอง 27  
28 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.10 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.10 ทอง 30  
32 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.10 ทอง 30  
33 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.60 ทอง 35  
38 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 40  
42 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 40  
43 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 40  
44 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.10 เงิน 46  
47 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.10 เงิน 47  
48 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 50  
51 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.30 เงิน 52  
53 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.90 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.10 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58.90 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 48.40 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 45.80 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 45.50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 45.40 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 44 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน