ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 7  
11 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91 ทอง 7  
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 16  
20 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 16  
21 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 16  
22 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 16  
23 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 16  
24 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 16  
25 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 25  
27 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 27  
29 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 27  
30 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 27  
31 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 27  
32 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 27  
33 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 33  
35 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 33  
36 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 33  
37 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 39  
42 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 42  
44 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 42  
45 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 42  
46 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 46  
48 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 46  
49 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 50  
52 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 53  
54 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 55  
59 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 50 เข้าร่วม 55  
60 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 55  
61 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน