ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 45 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 43 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 38 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 37 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 36 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 35 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 34 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 32 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 31 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 31 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 30 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 29 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 29 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 28 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 28 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 26 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 25 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 25 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 24 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 22 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 21 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 21 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 21 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 21 เข้าร่วม 43  
47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 20 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 20 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 14 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 14 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน