ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 52 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 52 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 46 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 46 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 45 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 44 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 43 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 40 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 34 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 34 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 32 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 30 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 29 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 28 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 27 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 25 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 24 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 22 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 21 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 21 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 19 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 19 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 19 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 19 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 18 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 17 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 17 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 17 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 17 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 17 เข้าร่วม 46  
51 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 13 เข้าร่วม 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน