ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 10  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 10  
15 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 10  
16 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 16  
20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 20  
24 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 20  
25 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 20  
26 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 27  
30 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 30  
32 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 30  
33 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 30  
34 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 46  
51 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 58 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 44 เข้าร่วม 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน