ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 5  
9 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 18  
22 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 18  
23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 25  
30 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 30  
33 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 33  
35 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 36  
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 39  
41 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 39  
42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 58 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 54 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 54 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 42 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 40 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน