ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน