ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.70 เงิน 7  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72.90 เงิน 9  
10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 53 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 51 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 47 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 47 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 47 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 45 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 44.40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 44 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 44 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 43 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 43 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 43 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 42 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 42 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 41 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 39 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 39 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 39 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 39 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 38 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 37 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 37 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 37 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 36 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 36 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 35 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 35 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 34 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 33 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 32 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 32 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 31 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 31 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 31 เข้าร่วม 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน