ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.30 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.70 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.10 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52.50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 50.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 49 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 46 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 46 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 45.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 44 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 42.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 42.50 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 41 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 39 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 38.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 38 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 37.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 37.50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 36.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 34.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 33 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 32 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 31.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 30.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 29.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 29 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 29 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 28 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 27.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 27 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26.50 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 25.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 24 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 24 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 23.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 23 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 23 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 22.50 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 22.50 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 15.50 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 15 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 14 เข้าร่วม 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน