ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.14 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.29 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.29 ทอง 5  
6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.86 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.43 ทอง 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.14 ทอง 8  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.29 เงิน 9  
10 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.29 เงิน 11  
12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.29 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.71 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.43 เงิน 15  
16 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.14 เงิน 16  
17 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.86 เงิน 17  
18 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.86 เงิน 17  
19 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.29 เงิน 19  
20 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.86 เงิน 20  
21 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.57 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.43 เงิน 22  
23 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.29 เงิน 23  
24 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.29 เงิน 23  
25 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69.71 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.43 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69.43 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.29 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.14 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68.43 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67.71 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.71 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.29 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67.29 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.29 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.86 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.71 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.71 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.57 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66.57 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.86 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.14 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.86 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.86 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.14 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.71 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.57 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.43 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63.29 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.29 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.14 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.57 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61.86 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.29 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 47.29 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 46.57 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน