ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.83 ทอง 4  
6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.83 เงิน 8  
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.17 เงิน 12  
13 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.17 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.33 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65.67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.17 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.17 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64.83 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.83 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.83 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.17 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.83 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63.50 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.33 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.33 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.17 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.33 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 58 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56.17 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 56 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55.83 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 55.83 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 54.50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 53.50 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 53.33 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 53.17 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 53 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 52.67 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 52.33 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 52.17 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน