ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.75 ทอง 12  
14 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.50 ทอง 14  
17 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.25 ทอง 17  
19 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.50 ทอง 20  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.50 ทอง 20  
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.50 ทอง 25  
28 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.25 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 30  
31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 30  
32 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.75 ทอง 32  
33 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.75 ทอง 32  
34 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.25 ทอง 35  
37 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 37  
38 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 37  
39 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 37  
40 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.75 ทอง 40  
41 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 41  
43 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.25 ทอง 43  
44 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.75 ทอง 44  
45 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.50 ทอง 45  
47 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.25 ทอง 47  
48 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.75 ทอง 48  
49 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.50 ทอง 49  
50 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 50  
51 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 50  
52 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.50 ทอง 52  
54 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.25 ทอง 54  
55 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 55  
56 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 55  
57 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 55  
58 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 55  
59 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.75 ทอง 59  
60 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.25 ทอง 60  
61 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน