ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 20  
24 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.40 เงิน 30  
32 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนสิงห์วงศ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทพนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.80 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.20 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.80 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน