ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.80 ทอง 6  
9 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.20 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94.20 ทอง 12  
16 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 16  
17 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.20 ทอง 19  
22 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 22  
24 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง 22  
25 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 38  
39 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 38  
40 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 38  
41 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 43  
44 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.20 ทอง 49  
51 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.20 ทอง 49  
52 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.40 ทอง 53  
54 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.40 ทอง 53  
55 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.40 ทอง 57  
58 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.80 เงิน 60  
61 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน