ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 95.40 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95.40 ทอง 12  
17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94 ทอง 25  
26 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง 25  
27 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.80 ทอง 27  
30 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.40 ทอง 31  
34 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.20 ทอง 34  
37 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.80 ทอง 37  
40 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.80 ทอง 37  
41 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 43  
44 โรงเรียนพนมรุ้ง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 43  
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 43  
46 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.20 ทอง 49  
51 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.20 ทอง 49  
52 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 52  
53 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 52  
54 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.60 ทอง 55  
57 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 57  
58 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.40 ทอง 60  
61 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.20 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน