ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 13  
16 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.60 ทอง 26  
30 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.20 ทอง 35  
38 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.20 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 39  
41 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 42  
44 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.60 ทอง 42  
45 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.80 ทอง 45  
48 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.60 ทอง 48  
51 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.60 ทอง 48  
52 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 48  
53 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.40 ทอง 53  
54 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.40 ทอง 53  
55 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.40 ทอง 53  
56 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 56  
58 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 56  
59 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 59  
60 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 60  
61 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.40 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน