ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 8  
11 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 8  
12 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 8  
13 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 13  
18 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 13  
19 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 19  
22 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 22  
25 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 22  
26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 26  
29 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 26  
30 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 26  
31 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 26  
32 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 26  
33 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 26  
34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 26  
35 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 35  
37 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 37  
39 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 37  
41 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 37  
42 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 37  
43 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 37  
44 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 37  
45 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 37  
46 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 37  
47 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 37  
48 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 48  
49 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 48  
50 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 48  
51 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 48  
52 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 48  
53 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 48  
54 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 48  
55 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 48  
56 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 48  
57 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 57  
58 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 57  
59 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 57  
60 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 60  
61 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน