ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 8  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 8  
12 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง 12  
15 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง 12  
16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 16  
18 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 16  
19 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 16  
20 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 21  
22 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 25  
28 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 25  
29 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 29  
33 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 29  
34 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 34  
36 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 34  
37 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 34  
38 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 39  
42 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน