ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 11  
16 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 11  
17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 11  
18 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 11  
19 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 11  
20 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 11  
21 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 11  
22 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 11  
23 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 11  
24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 24  
29 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 33  
35 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 33  
36 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 33  
37 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 37  
39 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 37  
40 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 37  
41 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 37  
42 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 37  
43 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 43  
46 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 43  
47 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 43  
48 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 43  
49 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนสิงห์วงศ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน