ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 13  
16 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 27  
30 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 32  
35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 32  
36 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 38  
40 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 38  
41 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 38  
42 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 38  
43 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 43  
45 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 43  
46 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 43  
47 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 47  
48 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน