ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน